Profesionální překlady do angličtiny i zpět

Víte že ...

    anglické slovo PROOFREADING je nesprávný překlad českého slova KOREKTURA?

 

 

PROOFREADING = Pouze povrchní kontrola překlepů bez zásahů do stylu. Proofreading z většiny zvládne počítač. Lidský proofreading je většinou nakonec opravuje pouze homofonní anglická slova na nesprávných místech. Např. they're/their/there se často pletou, jelikož zní stejně. 

EDITING = Hloubková stylistická korektura.  Editing je prakticky vždy nutný tam, kde anglický text nebo překlad do angličtiny  psal nerodilý mluvčí.

KOREKTURY PRO PŘEKLADY DO ANGLIČTINY

K překladu do angličtiny je možné přiobjednat korekturu (proofreading + editing) profesionálním americkým korektorem za bezkonkurenční cenu.
 
Korektury vypracovává Jim, který se mimo jiné zabývá psaním anglických knih.
 
Nízká cena korektur se vztahuje na překlady, které vypracovávám osobně (Petr). 
 
E-anglicky věří, že nejlepšího výsledku je možné dosáhnout pouze tehdy, pokud je excelentním způsobem proveden již samotný překlad. Tento přístup (společně s užíváním angličtiny jako užíváním angličtiny jako primárního jazyka) zajišťuje dodávku zdrojových textů pro Jima takovou, že i s jeho kritickým okem bývá nutno provést pouze drobné množství úprav. Díky tomu jsou ceny korektur tak nízké. (Pokud tento přístup selže, dostane Jim zaplaceno více na můj účet. Primárním cílem je maximální kvalita výchozího textu a připravenost k publikaci)

Korektury angličtiny a češtiny

KOREKTURY ČEŠTINY

Ačkoliv hlavním zaměřením E-anglicky jsou překlady do angličtiny. Součástí nabídky jsou přirozeně i překlady do češtiny a profesionální korektury češtiny.

Korektury češtiny jsou zajišťovány externí korektorkou Kristinou Kotkovou

Kristina má fotografickou paměť, a tak je pro ni hračka spatřit v jakémkoliv textu hrubky a odchylky od správného slohu. Je vášnivou čtenářkou beletrie

a chtěla se věnovat žurnalistice již od základní školy. Díky spolupráci se svou učitelkou češtiny proto dělala profesionální korektury češtiny  již v průběhu střední školy a zajišťovala korektury např. novin, vědecký článků, bakalářských a diplomových prací, firemní korespondence, smluv, a v neposlední řadě překladů od E-anglicky.

Kristina se zajímá též o filosofii a není pro ni tedy problémem spatřit chyby a logické nesrovnalosti ve vysoce abstraktních textech. Jelikož se nakonec nerozhodla pro žurnalistiku ale medicínu, projde jejíma rukama též nejeden vědecký článek. Zaměřením na vysokou kvalitu jazyka  a zároveň široký rozhled je proto perfektním doplňkem E-anglicky pro záležitosti s jazykem českým.

Fotografie použita dle Creative Commons Neil Armstrong2  Petr Skočík © 2013

Vytvoření internetových stránek Webnode

Petr Skočík © 2013,
Výuka angličtiny: Kurzy angličtiny Jazykové kurzy Praha